Nimbus Brand Manager Jonas Göthberg slog sig ner med Kristin Kaspersen, ombord på en Nimbus W9, för att höra mer om hennes förhållande till båtar och skärgård.