Axopar Spyder

En båt som kan pendla bekvämt under krävande förhållanden och förblir förutsägbar och logisk i sitt beteende, oavsett vilket väder den ställs inför!

Läs mer om Axopar 22 Spyder och 37 Spyder här:

22 Spyder

37 Spyder